GEOKOMPETENCJE W PRAKTYCE
- drogą do sukcesu

 

Celem projektu "Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu" jest rozwój kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym akutalnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 

Koszty projektu ogółem:              452 261,62 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:   438 693,77 PLN