Zespół


Koordynator projektu
DR STEFANIA ŚRODA-MURAWSKA
pokój 240
steffi@umk.pl
+48 56 611 25 59
Koordynator ds. szkoleń geoinformacyjnych i inżynierskich
DR HAB. MIECZYSŁAW KUNZ
pokój 220
met@umk.pl
+48 56 611 25 66
Asystent ds. rekrutacji i bezpośredniego kontaktu ze studentami
DR ELŻBIETA GRZELAK-KOSTULSKA
pokój 258
grzelak@umk.pl
+48 56 611 26 04
Specjalista ds. rozliczeń
MGR MIRELA WOJCIECHOWSKA-BERDZIK
pokój 125
mirela@umk.pl
+48 56 611 25 86
Specjalista ds. sprawozdawczości
MGR JOANNA OBERLAN-MAROŃ
pokój 113; BZFS, ul. Gagarina 5
joannaoberlan@umk.pl
+48 56 611 49 84
Specjalista ds. grafiki i stron internetowych
MGR MARCIN SOBIECH
pokój 285
marcin.geo.umk@gmail.com
+48 56 611 25 95