G E O K O M P E T E N C J E
- człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych i zawodowych studentów kształcacych się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 568 889,83 PLN